Trong những game đánh bài của Kubet, chúng ta không thể không nhắc tới game Mahjong Tiles – chơi mạt chược 3D. Với cách chơi dựa trên 40 con bài trong Mạt chược, game đánh bài này đem lại cho các hội viên của Kubet cảm giác thích thú cùng nhiều trải nghiệm mới lạ khi chơi. Điều đặc biệt, trong game này, người chơi có thể giành phần làm nhà Cái và so bài với những người chơi còn lại….

Để giúp cho mọi người hiểu hơn về game này, kubet.net.co ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn về game Làm Cái Mahjong Tiles – game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020.

Chức năng trong game Làm Cái Mahjong Tiles

Chức năng trò chơi của game Làm Cái Mahjong Tiles này bao gồm:

 • Chức năng tự động xếp bàn: Khi các bạn chọn chức năng này, hệ thống sẽ tự động xếp bạn chơi của ván tiếp theo giúp bạn. Khi bạn bỏ chọn chức năng tự động xếp bàn thì hệ thống sẽ bỏ chọn giúp bạn.
 • Chức năng trò chơi cùng bàn: Khi bạn chọn chức năng này, hệ thống sẽ tự động tiến tới ván chơi tiếp theo tại bàn cũ và sẽ bỏ chọn giúp bạn nếu bạn bỏ chọn chức năng này.

Các quy tắc trong game Làm Cái Mahjong Tiles

Các quy tắc trong game đánh bài này bao gồm:

Quy tắc giành làm cái

 • Đối với quy tắc giành làm cái, khi ván bài bắt đầu thì bạn cùng những người chơi khác đều có quyền giành làm cái.
 • Tỷ lệ giành làm cái cao khi bội số giành làm cái cao.
 • Người nào có số dư nhiều hơn thì có cơ hội giành làm cái cao hơn trong trường hợp bội số giành làm cái cao nhất là giống nhau.
 • Trong trường hợp thời gian đếm ngược kết thúc mà bạn không giành làm cái thì coi như là bạn đã bỏ làm cái.
 • Trong trường hợp không có người giành làm cái thì hệ thống trò chơi sẽ tự động chỉ định.

Quy tắc cược

 • Đối với quy tắc cược, sau khi bạn giành làm cái thì những người chơi khác sẽ đóng vai trò là nhà con và đặt cược được.
 • Trong trường hợp ai đó quên không đặt cược khi thời gian đặt cược kết thúc thì hệ thống trò chơi sẽ mặc định người đó cược với bội số nhỏ nhất.

Quy tắc chia bài và so sánh bài

Đối với quy tắc chia bài và so sánh bài, mỗi ván bài sẽ có 5 lượt.

Trước khi ván bài bắt đầu thì hệ thống sẽ tiến hành lắc xí ngầu để quyết định trình tự phát bài. Điểm số xí ngầu sẽ tương ứng với trình tự phát bài đầy đủ như sau:

 • Cái: 5, 9, 13, 17.
 • Con 1: 6, 10, 14, 18.
 • Con 2: 3, 7, 11, 15.
 • Con 3: 4, 8, 12, 16.

Trong trường hợp điểm số nhà cái và điểm số nhà con giống hệt nhau, thì xác định bên thắng bằng cách  xem bài bên nào có con lớn hơn. Kết quả là hòa nếu loại bài và con bài nhà cái giống y hệt nhau.

Loại bài lớn nhỏ trong game Làm Cái Mahjong Tiles

Để chơi Làm Cái Mahjong Tiles một cách thuần thục, các bạn cần phải biết và hiểu được các loại bài lớn nhỏ trong game đánh bài này:

Các hạng mục Loại bài
Đôi bạch Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 9 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 8 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 7 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 6 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 5 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 4 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 3 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 2 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Đôi văn 1 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
Mahjong Tiles Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
9 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
9 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
8 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
8 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
7 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
6 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
6 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
5 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
5 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
4 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
4 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
3 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
3 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
2 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
2 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
1 điểm rưỡi Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020
1 điểm Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020 Làm Cái Mahjong Tiles - game đánh bài của Kubet lạ lẫm mà hấp dẫn năm 2020  hoặc

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI KUBET86.ASIA:
 -Nhận ngay 128K vào tài khoản không cần vòng cược
 -Khuyến mãi thêm 20% nạp đầu
 -Khuyến mãi tiếp 10% nạp lần 2
 -Tổng khuyến mãi lên đến 888K cho lần nạp đầu tiên
Liên hệ ngay ZALO: +63.09954612605 để biết thêm chi tiết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *